Trang chủ |Xem phong thủy | Khuyến mại | Thanh Toán | Liên HệCheck Cod

TÌM KIẾM SIM SỐ ĐẸP

CÁCH XÁC ĐỊNH MỆNH QUÁI

Mệnh quái là gì?

Mệnh quái hay đơn giản là quái chính là ngôi sao hộ mệnh của mình. Đó là con số gắn với ngũ hành (kim, mộc, thúy, hỏa, thổ) và một trong bát quái (Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài). Mệnh quái thế hiện rất rõ tính cách của bạn và mối quan hệ của bạn với người khác. 

Cách xác định mệnh quái của bạn

Có một công thức đặc biệt để xác định mệnh quái cùa bạn. Bạn chi cần biết hai điều: năm sinh và giới tính. Sau khi tính được mệnh quái, bạn có thể biết được tính cách bấm sinh của mình mà chúng tôi nghĩ là sẽ giống với những gì bạn đã biết về bản thân. Bạn cũng sẽ hiểu được bạn ảnh hưởng đến – và chịu ảnh hưởng của – người khác như thế nào. Bạn là người bị kiếm soát hay là người kiểm soát? Bạn là người được hổ trợ hay hỗ trợ?
Hãy xác định mệnh quái bằng năm sinh âm lịch của bạn. 

Công thức tính mệnh quái: Nam

Dùng công thức dưới đây đế xác định mệnh quái của nam giới. 
1.    Cộng các con số trong năm sinh cua bạn. Lấy ví dụ một người đàn ông sinh năm 1954.
1 + 9 + 5 + 4 = 19
2.    Cộng các con số của kết quả này cho đến khi có được số có 1 chữ số.
1  + 9 = 10; 1 + 0 = 1
3.    Lấy 11 trừ đi kết quả này. Nếu kết quả là 10, hãy cộng các con số cho đến khi có được số có 1 chữ số.
11 – 1 = 10; 1 + 0 = 1
Kết quà này là Mệnh Quái của bạn, sao hộ mệnh hay quái của cá nhân hợp với một con số trong Ma phương của Lạc thư.
Trong ví dụ trên, số 1 là mệnh quái của người đàn ông đó. Số 1 gán với quái Khảm và hành Thủy. Hay có thể nói cách khác: người trong ví dụ này thuộc hành Thủy, quái số 1.
Lưu ý: Nếu mệnh quái của bạn tính ra thành số 5, hãy dùng số 2 làm mệnh quái của bạn. Vì hành thổ số 5 nằm ở vị trí trung tâm và, do đó, không gắn với hướng hay quái nào, nên con số này sẽ chuyển đến vị trí hành thổ ở hướng Tây Nam, gắn với số 2.

Công thức tính mệnh quái: Nữ

Dùng công thức dưới đây để xác định mệnh quái của nữ. 
1.    Cộng các con số trong năm sinh cùa bạn. Chúng ta hãy lấy ví dụ là người phụ nữ sinh năm 1961.
1 + 9 + 6 + 1 = 17
2.    Cộng các con số của kết quả này cho đến khi có được số có 1 chữ số.
1 + 7=8
3.    Cộng kết quà này với 4
8 + 4 = 12
4.    Bởi vì kết quà vẫn còn là một số có 2 chữ số, nên phải cộng các con số lại
Lưu ý: Nếu mệnh quái của bạn (nữ) tính ra thành số 5, hãy dùng số 8 làm mệnh quái của bạn. Vì hành Thổ số 5 nằm ở vị trí trung tâm và do đó, không gắn với hướng hay què nào, nên nó sẽ chuyển đến vị trí hành Thổ ờ hướng Đông Bác, gắn với số 8.
Giờ bạn đã biết mệnh quái của mình.
Bảng tra cứu nhanh mệnh quái
Bạn có thế lo rằng mình xác định sai mệnh quái khi dùng công thức. Bảng tra cứu nhanh dưới đây giúp bạn tra các thông tin về mệnh quái, quái số, hành… một cách chính xác.

Bảng tra cứu nhanh mệnh quái

NămNamQuái sổHànhNữQuái sốHành
1924Tốn4MộcKhôn2Thổ
1925Chấn3MộcChấn3Mộc
1926Khôn2ThổTốn4Mộc
1927Khảm1ThủyCấn8Thồ
1928Li9HỏaCàn6Kim
1929Cấn8ThổĐoài7Kim
1930Đoài7KimCấn8Thổ
1931Càn6KimLi9Hòa
1932Khôn2ThổKhảm1Thùy
1933Tổn4MộcKhôn2Thổ
1934Chấn3MộcChấn3Mộc
1935Khôn2ThổTốn4Mộc
1936Khảm1ThủyCấn8Thồ
1937Li9HỏaCàn6Kim
1938Cấn8ThồĐoài7Kim
1939Đoài7KimCấn8Thổ
1940Càn6KimLi9Hòa
1941Khôn2ThổKhảm1Thủy
1942Tốn4MộcKhôn2Thổ
1943Chẩn3MộcChần3Mộc
1944Khôn2ThổTốn4Mộc
1945Khảm1ThủyCẩn8Thồ
1946Li9HỏaCàn6Kim
1947Cấn8ThổĐoài7Kim
1948Đoài7KimCấn8Thổ
1949Càn6KimLi9Hỏa
1950Khôn2ThồKhảm1Thủy
1951Tốn4MộcKhôn2Thổ
1952Chấn3MộcChấn3Mộc
1953Khôn2ThổTốn4Mộc
1954Khảm1ThủyCấn8Thồ
1955Li9HòaCàn6Kim
1956Cấn8ThổĐoài7Kim
1957Đoài7KimCẩn8Thồ
1958Càn6KimLi9Hỏa
1959Khôn2ThồKhảm1Thủy
1960Tốn4MộcKhôn2Thổ
1961Chấn3MộcChấn3Mộc
1962Khôn2ThổTốn4Mộc
1963Khảm1ThủyCấn8Thổ
1964Li9HòaCàn6Kim
1965cấn8ThổĐoài7Kim
1966Đoài7KimCấn8Thổ
1967Càn6KimLi9Hỏa
1968Khôn2ThồKhảm1Thủy
1969Tốn4MộcKhôn2Thổ
1970Chấn3MộcChấn3Mộc
1971Khôn2ThổTốn4Môc
1972Khảm1ThủyCần8Thồ
1973Li9HỏaCàn6Kim
1974Cấn8ThổĐoài7Kim
1975Đoài7KimCấn8Thồ
1976Càn6KimLi9Hỏa
1977Khôn2ThổCàn1Thủy
1978Tốn4MộcKhôn2Thổ
1979Chấn3MộcChấn3Mộc
1980Khốn2ThổTốn4Môc
1981Khâm1ThủyCấn8Thồ
1982Li9HòaCàn6Kim
1983Cấn8ThổĐoài7Kim
1984Đoài7KimCấn8Thồ
1985Càn6KimLi9Hỏa
1986Khôn2ThổKhảm1Thủy
1987Tốn4MộcKhôn2Thổ
1988Chấn3MộcChần3Mộc
1989Khôn2ThổTốn4Mộc
1990Khảm1ThủyCấn8Thổ
1991Li9HòaCàn6Kim
1992Cấn8ThổĐoài7Kim
1993Đoài7KimCấn8Thồ
1994Càn6KimLi9Hòa
1995Khôn2ThổKhảm1Thủy
1996Tốn4MộcKhôn2Thồ
1997Chấn3MộcChấn3Mộc
1998Khôn2ThồTổn4Mộc
1999Khảm1ThủyCấn8Thổ
2000Li9HòaCàn6Kim
2001Cấn8ThổĐoài7Kim
2002Đoài7KimCấn8Thổ
2003Càn6KimLi9Hỏa
2004Khôn2ThổKhàm1Thủy
2005Tốn4MỘCKhôn2Thổ
2006Chẩn3MỘCChấn3Mộc
2007Khôn2ThồTốn4Mộc
2008Khảm1Thủycấn8Thổ
2009Li9HỏaCán6Kim
2010Cấn8ThổĐoài7Kim
2011Đoài7KimCấn8Thồ
2012Càn6KimLi9Hỏa
2013Khôn2ThổKhám1Thủy
2014Tốn4MôcKhôn2Thồ
2015Chẩn3MộcChấn3Mộc
2016Khôn2ThổTốn4Mộc
2017Khảm1ThủyCấn8Thổ
2018Li9HòaCàn6Kim
2019Cấn8ThổĐoài7Kim
2020Đoài7KimCấn8Thồ
2021Càn6KimLi9Hòa
2022Khôn2ThổKhàm1Thủy
2023Tốn4MộcKhôn2Thồ
Hỗ trợ online

Tìm theo phong thủy

Tìm sim năm sinh

Messenger
Hotline: 0961.198.198 - 0898.198.198
Load 0.04 s Version 2.0 mobile support - Thiết kế bởi: www.stv.vn